top of page

OPERATIONS

VEJLEDNING

Før operationen

Du skal normalt ikke være fastende da indgrebet foregår i lokalbedøvelse.

Hvis du har ”nåleskræk” eller meget nervøs bedes du følge fastevejledningen som du finder andet sted på siden. Det er da muligt at give dig beroligende medicin lige før operationen.

Barber hårene af pungen 2-3 dage før indgrebet.

Ledsager med henblik på kørsel hjem er en god idé, men ikke en nødvendighed.

Overvej nedfrysning af sæd hos f.eks. ” Cryos” så man har sikret sig mod evt. fortrydelse.
(se www.cryos.dk)

Gør dig i øvrigt bekendt med indgrebets beskaffenhed, enten via vores information her eller opsøge anden litteratur. 

Selve operationen

Operationen tager ca. 10-15 min.

I lokalbedøvelse laves 2 små incisioner (snit 0,5 cm) på højre og venstre side af pungen. Gennem de små snit fanges sædlederen, først fra højre og siden fra venstre side og fra hver fjernes ca. 1 cm af sædlederen. Sædcellerne forhindres på den måde i at komme gennem sædstrengen, og blandes med sædvæsken som kommer fra de to sædblærer og blærehalskirtlen (prostata).

De små snit i huden lukkes herefter med en tråd som forsvinder af sig selv.

Lokalbedøvelsen fjerner smerten men ikke følesansen, hvorfor man under indgrebet fortsat kan mærke berøring.

Som en sikkerhed for indgrebet er udført korrekt er det tradition, at de 2 udtagne stykker af sædlederen sendes til undersøgelse.

Efter operationen

Du forlader klinikken efter ca. en halv time. Hele forløbet tager ca. 1 time.

De fleste er sygemeldt 1-2 dage.

Sårene holdes tørre det første døgn, hvorefter man kan gå i brusebad.

De fleste har smerter omkring de små sår nogle dage evt. en uges tid efter indgrebet. Vores anbefaling i disse tilfælde er 2 tabl. Panodil a´500 mg op til 4 gange dagligt suppleret med
2 tabl. Ipren a´200 mg, 3 gange dagligt (fås i håndkøb på apoteket).

Undgå hård fysisk aktivitet, inklusiv seksuel den første uge. 

3 måneder efter indgrebet skal du have undersøgt en sædprøve hos egen læge for sædceller.

Komplikationer

Der ses yderst sjældent komplikationer til dette indgreb!

Infektion som viser sig ved rødme, ømhed og varme, eventuel siven af pus ved såret, er ofte overfladisk og forsvinder af sig selv.

Blødning, blodansamling, som viser sig ved blålig misfarvning omkring såret. Med mindre blodansamlingen er stor, vil det næsten altid forsvinde i løbet at dage til uger.


Spermagranulom

Når sædlederen skæres over siver sædsekret ud i vævet ved de overskårne ender. Sædceller ligner ikke resten af kroppens celler, da de kun indeholder det halve kromosomtal. Det betyder, at kroppens celler betragter dem som fremmede og danner antistoffer mod dem. Der kan derved opstå en betændelsesreaktion ved overskæringsstedet, og herved dannes en lille øm knude som giver ubehag og smerter. Hvis det sker, er det indenfor de første 4-8 uger efter operationen. Knuden forsvinder almindeligvis af sig selv.

Hævelse og ømhed af bitestikel kan opstå i uger til måneder efter indgrebet. Generne forsvinder af sig selv.

Kontakt læge efter indgrebet

      ved feber
      ved kraftige vedvarende smerter
      ved hævelse af pungen

Klinikken kan efter operation kontaktes man - torsdag kl. 08.00 -15.00 og fredag kl. 08.00 -14.00 på tlf. 7610 4060.
Generel information efter operationen vil blive udleveret herunder akutnummer.

Sygemelding

1-2 dages sygemelding er det mest almindelige.

Smerter efter operationen

Hævelse og ømhed af bitestiklen kan opstå i uger til måneder efter indgrebet. Generne forsvinder af sig selv.

Lokalbedøvelsen fjerner smerten men ikke følesansen, hvorfor man under indgrebet fortsat kan mærke berøring.

Fortrydelse

Godt 5% fortryder indgrebet.

Da sædceller efter indgrebet fortsat dannes i testiklerne er refertilisering en mulighed.

Passagen i sædleder kan genskabes men nu til dags benyttes en helt anden metode: Det er muligt at suge umodne sædceller ud af bitestikel, modne dem og lade dem befrugte æg ved reagensglasbefrugtning.

Kun for 40-50% lykkes det igen at blive fædre idet 80% af steriliserede mænd har dannet antistoffer mod egne sædceller (se under komplikationer).

Sædprøven efter operationen

Efter at sædstrengen er afbrudt på begge sider vil der stadig være sædceller i sædblæren, og der skal mere end 30 udløsninger med sædudtømmelse til før sædvæsken er helt fri for sædceller.

Under alle omstændigheder skal du efter 3 måneder have foretaget en sædanalyse før du kan føle dig sikker.

Hvis der 5-6 måneder efter indgrebet er sædceller i ejakulatet kan det skyldes at:

    Sædstrengen er ”vokset sammen” igen.
    Der har være medfødt dobbeltanlæg af sædleder.

Hos 1 ud af 1000 steriliserede mænd forekommer stadig sædceller 3 måneder efter indgrebet af en af ovennævnte årsager.

Kirurgisk Center Møn kan sørge for at du får tilsendt vejledning + glas til sædprøven, som blot skal sendes retur med posten til laboratorium. Dette dog under forudsætning af, at din egen læge ikke har en procedure, hvor han/hun selv foretager undersøgelsen af sædprøven. Derfor bedes du undersøge dette inden operationsdagen, så du kan have denne oplysning parat. 

Påvirkes de hormonale forhold efter operationen?


Nej!

Hormonproduktionen af testosteron fortsætter uændret og upåvirket af indgrebet.

Også dannelsen af sædceller fortsætter efter indgrebet. Sædvæsken vil fortsat have det sædvanlige udseende og volumen.

Lystfølelse ændres ikke.

 

Samleje

Man kan have samleje 5 dage efter indgrebet uden øget risiko for komplikationer. Men indtil en sædprøve har vist, at der ikke er sædceller i sædvæsken skal man anvende anden form for prævention.

bottom of page